Przez cały tydzień (27.02 – 3.03.2023) w Elbląskim Centrum Eksperymentu zajęcia odbywały wybrane klasy z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. W dniu 3 marca 2023 roku zajęcia z Biologii oraz Fizyki odbywała klasa 2c. Pod okiem Joanny Domżał (biologia) młodzież poznawała tajniki mikroskopowania m.in tkanek, owadów, przekrojów organów roślinnych i zwierzęcych w różnej rozdzielczości i powiększeniu. Za pomocą wbudowanych w mikroskop kamer uczniowie mogli za pomocą specjalistycznego oprogramowania “przerzucić” obraz z mikroskopu na komputer. W pracowni fizyki (Edyta Pietroń) uczniowie odbyli zajęcia z magnetyzmu, a za pomocą eksponatów poznawali między innymi prawa optyki, Newtona oraz Bernoulliego. Zapraszamy do fotogalerii.