W dniach 19, 23 stycznia oraz 8 lutego 2023 roku w Elbląskim Centrum Eksperymentu odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodnicznych szkół podstawowych i zawodowych. Ich celem było zapoznanie nauczycieli z wyposażeniem Centrum: zasobami czterech pracowni specjalistycznych oraz z siedemnastoma eksponatami w części wspólnej.

Zajęcia dla nauczycieli przygotowali konsultanci Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu: do realizacji szkoleń zaprosili nauczycieli, którzy w sposób praktyczny, eksperymentalny zobrazowali, jak korzystać z bogatych zasobów ECE.

A lekcje były ciekawe… m.in. zajęto się badaniem jakości wody (to tematy bliskie biologii i geografii), eksperymentowaniem z substancjami chemicznymi, usprawnianiem widzenia i ruchem w ramach lekcji fizyki. Nauczycielom matematyki umożliwiono poznanie programowalnych klocków LEGO oraz pokazano możliwości tablicy multimedialnej w pracowni matematyki.

Z zajęć skorzystało 90 nauczycieli. Już niedługo będą mogli wiedzę tę przekazać swoim uczniom na zajęciach w pracowniach eksperymentu.

Na początek szkoły ponadpodstawowe…