W Elbląskim Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZIU od siedmiu lat realizowany jest projekt Klasa z pasją. Jest to przedsięwzięcie powstałe we współpracy Centrum oraz Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu. Dzieci od pierwszej klasy uczestniczą w zajęciach edukacyjno – warsztatowych pod czujnym okiem nauczycieli uczących w zawodach. Zajęcia przygotowane specjalnie dla dzieci najpierw miały bawić, zainteresować, pobudzić wyobraźnię w świecie różnorodnych zawodów. W późniejszym okresie do zadań zawodowych dołączyło trochę więcej wiedzy. Jako piąto- i szóstoklasiści uczniowie, wspomagani wiedzą mistrzów, wykonywali przygotowane dla nich zadania zawodowe, ćwicząc sprawność manualną, a także współpracę w zespołach.

W bieżącym roku szkolnym gościmy już nie dzieci, lecz młodzież. Zajęcia, które obecnie są realizowane to nie zabawa, ale próby pracy oparte o treści z własnej podstawy programowej i  stosując wiedzę w praktyce.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach Klasy z pasją odbyły się już cztery spotkania. Pierwsze z nich zrealizowano w siedzibie  ECEZ przy ul. Rawskiej. Uczniowie stosowali wiedzę z biologii, odbywając próby pracy w gabinecie florystycznym. Przeszli również trening radzenia sobie ze stresem, gdyż spotkanie korespondowało z treściami  Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery, który w bieżącym roku poświęcony był wspieraniu dobrostanu psychicznego. Zajęcia poprowadziły Joanna Żbikowska – doradczyni zawodowa, pedagog oraz Anna Stoltmann – Stefaniak – doradczyni zawodowa, nauczycielka w zawodzie florystyki.

Zajęcia z fizyki i elektroniki, następne działania w ramach Klasy z pasją,  w kolejnej relacji …