Dnia 18 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w Targach Szkolnictwa Zawodowego pt. “Zawody z przyszłością”. Celem targów była prezentacja perspektyw, jakie niesie ze sobą kształcenie zawodowe oraz możliwości, które po uzyskaniu konkretnej kwalifikacji zawodowych przyniosą korzyści w postaci podjęcia pracy zawodowej.