W dniu 30 listopada 2022 r. obyła się wywiadówka, w której uczestniczyli rodzice uczniów Szkoły Branżowej I stopnia, funkcjonującej w CKZiU w Elblągu. Hasło spotkania brzmiało „Wychowanie wspólna sprawa”. Poniżej – z myślą o tych rodzicach, którzy nie przybyli na wywiadówkę, przedstawiamy treść informacji opracowanej na podstawie naszego Statutu.

Pismo do rodziców (kliknij)