Z przyczyn organizacyjnych w dniu 09.10.2022 r. w godz. 8.00 – 15.30 odbędą się zajęcia dla grupy II w pracowni nr 3 (Pracownia organizacji i procesów spawania – zajęcia praktyczne) z Panem Michałem Sieradzkim.
Zajęcia z podstaw spawalnictwa odbędą się w późniejszym terminie. Zmiany będą zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej w dniu 12.10.2022 r.