Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Technikum Spawalnictwa znajduje się na tablicy ogłoszeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu przy ul. Rawskiej 3.