W dniu 12 maja 2022 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej gościło przedstawicieli Firmy ProfiAuto.pl z Chorzowa, VRT z Katowic oraz Osram i Varta. Po raz pierwszy na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz części wschodniej województwa pomorskiego uczniowie uczący się zawodu mechanika pojazdów samochodowych wraz z nauczycielami poznawało swój fach poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości  (VR).
Głównym celem szkolenia było udostępnienie nowoczesnej platformy edukacyjnej, która ułatwi przyszłym mechanikom profesjonalny start w zawodzie oraz ukazanie pełnego spektrum jego możliwości poprzez przedstawienie poszczególnych modułów edukacyjnych. Natomiast przedstawiciele firm Osram i Varta byli trenerami poszczególnych modułów szkoleniowych.
Jak działa oprogramowanie ProfiAuto Wirtualny Warsztat?
ProfiAuto Wirtualny Warsztat to program, w którym użytkownik porusza się po modelowym, wirtualnym warsztacie samochodowym. Zawiera on kilka scenariuszy serwisowych, takich jak np. wymiana tarcz, klocków hamulcowych, amortyzatorów czy akumulatora. Program na bieżąco koryguje błędy i uczy adeptów mechaniki dobrych nawyków. Forma wirtualna pozwala jednocześnie na wielokrotne powtarzanie danego ćwiczenia, bez ograniczeń czasowych i sprzętowych. ProfiAuto Wirtualny Warsztat może zawierać nieskończoną liczbę scenariuszy i wirtualnych makiet dydaktycznych, dopasowanych do konkretnych potrzeb edukacyjnych. Jest tym samym narzędziem, które może z powodzeniem służyć także do nauki zdalnej, cyklicznego sprawdzania wiedzy, a nawet egzaminowania. Należy podkreślić, że sieć ProfiAuto oraz firma VRTechnology – twórcy narzędzia – udostępniają technologię wirtualnego warsztatu uczniom bezpłatnie. Szkolenie zakończyło się sukcesem. Przedstawiciele wymienionych Firm powrócili do swoich miejsc zamieszkania. Na tym jednak nie koniec. W Placówce pozostawiono oprogramowanie specjalistyczne. Wszyscy Partnerzy spotkania zobowiązali się do dalszej współpracy. Wstępnie wypracowano kolejne działania, lecz to przedstawimy w kolejnych artykułach.
Poniżej treść opinii wyrażona przez przedstawiciela innej szkoły gdzie realizowany był podobny pokaz:
ProfiAuto Wirtualny Warsztat to świetna propozycja dla uczniów, którzy nie uczestniczą jeszcze w typowych zajęciach praktycznych, a już teraz mogliby wykonywać czynności obsługowe. To również bardzo atrakcyjna propozycja niespotykanej dotąd formy zajęć. Wreszcie to propozycja zgodna z zainteresowaniami, umiejętnościami informatycznymi i zdolnością do swobodnego poruszania się w przestrzeni cyfrowej młodego pokolenia. Niebagatelną zaletą jest także eliminacja kosztów zakupu materiałów i części zamiennych, niezbędnych do prowadzenia warsztatów i praktyk zawodowych w tradycyjny sposób. Z perspektywy szkół zaletą oprogramowania jest też możliwość wykonywania ćwiczeń bez ograniczeń czasowych oraz to, że korzystanie z technologii VR eliminuje niebezpieczeństwo związane z potencjalnymi zdarzeniami wypadkowymi podczas regularnych praktyk – mówi Iwona Piętka-Topolska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
Jak wskazują przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, projekt ProfiAuto Wirtualny Serwis wpisuje się w szerszy kontekst promocji szkolnictwa zawodowego jako nowoczesnej i wartościowej edukacji.
– Pilotaż naszego projektu wyraźnie wskazał, że narzędzia cyfrowe i nowoczesne technologie znakomicie uzupełniają dotychczas znane procesy edukacyjne. Dzięki nim kształcenie zawodowe, które niekiedy wydaje się uczniom i rodzicom mało interesującą formą nauki, zyskuje zupełnie nowy wymiar. Co równie ważne, taki sposób nauki jest także odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Pracodawcy z sektora automotive potrzebują dzisiaj bowiem pracowników wszechstronnych i przygotowanych do pracy z najnowocześniejszymi narzędziami i systemami cyfrowymi. Takie projekty są doskonałą odpowiedzią na te wyzwania – podsumowuje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.