Kwiecień to miesiąc intensywnych działań na rzecz kształcenia zawodowego zarówno w ECEZ jak i CKZIU skierowanych do dorosłych jak i młodzieży elbląskich szkól. W ramach ECEZ doradczynie zawodowe zorganizowały kolejne spotkanie członków Szkolnych Zespołów Doradztwa Zawodowego. Uczestnikami byli tym razem nauczyciele bibliotekarze. Biblioteki szkolne w zamyśle projektu SZDZ mają być znaczącym miejscem gromadzenia i upowszechniania wiadomości związanych zarówno z lokalnym jak i krajowym doradztwem. Mają być również punktem wspierającym zarówno uczniów jak i rodziców w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej. Zaproszenie przyjęła też doradczyni zawodowa PPP2 pani Joanna Żbikowska, która przybliżyła uczestnikom zasoby online pozwalające na wzbogacenie samowiedzy w obliczu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Doradczynie ECEZ Anna Miazga, Anna Stoltmann-Stefaniak wyposażyły uczestniczących w spotkaniu bibliotekarzy w dużą ilość materiałów i linków mogących być wykorzystywanymi w ramach godzin wychowawczych czy indywidualnej pracy doradczej na terenie szkoły prze zainteresowanych tematem odbiorców. Specjaliści ECEZ równocześnie oferują diagnozę doradczą i psychologiczną, na którą mogą zgłaszać się samorzutnie uczniowie i ich rodzice ze wszystkich szkól z terenu miasta Elbląga i powiatu.