Szkoła to miejsce, którego głównym zadaniem jest edukacja uczniów. Aby proces dydaktyczny był efektywny doskonalenie zawodowe koniecznie towarzyszyć musi również kadrze nauczycielskiej. W bieżącym tygodniu kadra CKZIU – ECEZ wzięła udział w szkoleniu dotyczącym problematyki z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Psycholog CKZIU – ECEZ Anna Miazga przeprowadziła szkolenie dla części zespołu w formie warsztatu, którego głównym tematem były problemy z jakimi mierzy się obecna młodzież stojąca u progu dorosłości. W ramach warsztatu skupiono się na analizie problematyki odporności psychicznej oraz tolerancji na stres. Zajęcia warsztatowe zawsze wymuszają aktywność, kreatywność, porządkują wiadomości. Tak było i tym razem.