Spotkania warsztatowe z cyklu „Zawodowiec dla zawodowca” to propozycja dla osób, które wybrały już profesję, ale pomimo to chcą wypróbować swoje umiejętności na innych stanowiskach zawodowych. ECEZ-CKZIU daje taką możliwość i zaprasza do swoich pracowni młodzież elbląskich szkół uczących w zawodach oraz słuchaczy kursów, aby poszerzali swoje doświadczenia zawodowe w innych branżach. Wykonywanie wielu zawodów oraz całożyciowe przekwalifikowywanie się to już codzienna praktyka na dzisiejszym rynku pracy. Gotowość do zmian, umiejętność dostosowania się do nowego środowiska pracy to jedne z najbardziej cenionych kompetencji przez pracodawców.

W czwartek słuchaczki kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie florysta mogły wypróbować swoje umiejętności w pracowni stolarskiej. Pod opieką nauczyciela uczącego w zawodzie stolarza Stanisława Przygody, przyszłe florystyki, używając nowoczesnych, profesjonalnych narzędzi oraz maszyn wykonały wcześniej zaprojektowany drewniany lampion. Będzie on bazą do dekoracji wiosennej. Czy florystykom się podobało…? Bardzo. Może teraz do pracowni mechaniki samochodowej?