Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny jest zwyczajowo nazywanym Dniem wagarowicza. W ECEZ- CKZIU  uczniowie klasy VIII z SP18 przy współudziale szkolnego pedagoga i doradcy zawodowego spędzili tego dnia czas na próbach pracy w pracowni OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE. Tradycyjnie zajęcia poprzedzone były spotkaniem z doradczyniami zawodowymi i psychologiem ECEZ, gdzie przekazano uczniom informacje dotyczące najbardziej poszukiwanych przez pracodawców cech u pracowników ujawnianych przez badaczy tematu w 2021r. Okazują się one odmienne w stosunku do preferencji na światowym i polskim rynku pracy badanych w 2018roku. Uczniowie w ramach prób pracy odwiedzili 1. 5-osiowe sterowane numerycznie centrum obróbkowe HAAS VF2TR . Specjalista Radosław Milewski – opiekun pracowni,  przedstawił uczestnikom charakter pracy operatora obrabiarek skrawających. Ponadto  uczniowie zapoznali się z kinematyką obróbki skrawaniem oraz obrabiarek samodzielnie używając trybu HANDLE JOG. Na pamiątkę dzisiejszej próby pracy w pracowni  frezowany był płaskownik aluminiowy, którego część wymiarów potrzebnych do zaprogramowania obrabiarki, uczniowie mierzyli przy pomocy suwmiarki z odczytem cyfrowym. Wizyta w ECEZ i dzisiejsze próby pracy korespondowały z elementami podstawy programowej zarówno z matematyki, fizyki, ale i języka obcego. To doświadczenie pozwoli uczestnikom na dokonanie świadomego wyboru dalszej edukacji , a to z kolei jest celem działalności ECEZ.