Powrót do kształcenia stacjonarnego otworzył nową inicjatywę ukierunkowaną na uczniów klas 8 szkół podstawowych. Doradczynie zawodowe i psycholog ECEZ  od marca zaczęły wdrażać projekt dobrej praktyki, czyli  prób pracy. W związku z tym w ramach ECEZ rozszerzamy ofertę i prócz wycieczek edukacyjnych dla uczniów elbląskich podstawówek  ukierunkowanych na zaznajamianie się z ofertą zawodową szkół ponadpodstawowych oraz  prowadzenie psychoedukacji pojawia się drugi etap wtajemniczenia – próby pracy, jako stały element działań zespołu ECEZ . Celem tego działania jest wzmacnianie świadomego wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, konfrontacja z własnymi predyspozycjami, ciekawością poznawczą. Uczniowie pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu mają możliwość podejmowania pojedynczych działań w zakresie określonej pracowni. W bieżącym tygodniu uczniowie  mierzyli się ze specjalnie dla nich przygotowanymi zadaniami w pracowni mechaniki samochodowej, w pracowni budowlanej oraz pracowni fryzjerskiej. Inicjatywa znajduje też uznanie wśród nauczycieli szkól podstawowych uczestniczących w zajęciach ze swoimi uczniami. Wszystko wskazuje na to , że nowa propozycja znajdzie uznanie w środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli.