Oto efekt ogromnego zrywu społeczności CKZIU – ECEZ po pierwszym tygodniu zbiórki dla ludności Ukrainy.
Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i wierzymy, że to nie jest jeszcze koniec.