12 stycznia 2022r. odbyło się czwarte spotkanie członków szkolnych zespołów ds. doradztwa zawodowego elbląskich szkół podstawowych w ramach współpracy z Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej. Tym razem w wydarzeniu uczestniczyli specjaliści – psycholodzy i pedagodzy szkolni. Celem kolejnego już spotkania była prezentacja zadań ECEZ w relacji ze szkolnymi zespołami ds. doradztwa zawodowego, prezentacja dobrych praktyk wspierających edukację zawodową, propagowanie znaczenia kształcenia ustawicznego / całożyciowego, zebranie potrzeb i oczekiwań specjalistów w relacjach z ECEZ, zaprezentowanie nowej na rynku elbląskim ścieżki edukacyjno- zawodowej – technik spawalnictwa. Dodatkowym walorem spotkania był wykład psycholożki i doradczyni zawodowej PPP1 dr Magdaleny Glinieckiej – Rękawik pn. „Kompetencje w nowej rzeczywistości ”. Efektem spotkania stała się inicjatywa organizacji zajęć warsztatowych ECEZ w ramach projektu Aktywny doradca zawodowy , którego celem jest aktywizacja specjalistów poza zawodem nauczyciela.