W ramach doradztwa zawodowego oraz realizacji szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego we wszystkich klasach CKZIU zorganizowano spotkanie poświęcone PROFILAKTYCE RAKA PIERSI . Zajęcia dla uczennic przeprowadziła Prezes elbląskich Amazonek pani Danuta Tchorowska. Uczestniczkami były opiekunka OHP Elbląg , doradczyni zawodowa oraz psycholożka CKZIU- ECEZ.    Rak piersi jest drugim pod względem częstości (nowotworem złośliwym na świecie, stanowiąc 25% wszystkich zachorowań. W Polsce rozpoznajemy rocznie blisko 19 tys. raków piersi. Wszystko to sprawia, że profilaktyka, czyli zapobieganie lub wczesne wykrywanie raka piersi, jest taka ważna. Nie do przecenienia w profilaktyce raka piersi jest mammografia i USG , ale również badanie palpacyjne piersi – zarówno samodzielne jak i w gabinecie lekarskim. O sposobach samobadania uczennice mogły zdobyć wiedzę krok po kroku. Ponadto miały też możliwość praktycznych ćwiczeń na fantomach. Pożytecznie spędzony czas pozwolił uczynić z słuchaczek i uczennic świadome ambasadorki znaczenia badań profilaktycznych w tym zakresie.