W załącznikach znajdują się:

  1. Organizacja zajęć dla uczniów i słuchaczy uczących się w CKZiU – ECEZ.
  2. Wytyczne MENiS, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Załączniki