Rozwijamy kształcenie zawodowe – kolejna umowa o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu
  • Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Projekt  skierowany jest do 15 nauczycieli i 35 uczniów kształcących się w 5 zawodach o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Warmii i Mazur: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz 40 godzinnych zajęciach praktycznych u elbląskich pracodawców;
  • doposażenie  szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne: w CKZiU-ECEZ powstanie pracownia zewnętrzna pn. Inteligentny Budynek oraz Poligon energetyczny, które umożliwią uczniom praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych; w ZSG powstanie Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej, które stanowić będzie dodatkową przestrzeń kuchenną zapewniającą młodzieży naukę nowoczesnych technik przygotowania potraw przy okazji imprez plenerowych
  • wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe, m.in. w zakresie systemów alarmowych i fotowoltaiki oraz kompetencje miękkie, które stają się coraz większą wartością  na rynku pracy. Nabytą wiedzę młodzież będzie miała okazję praktykować poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych, które będą odbywać się u lokalnych pracodawców
  • zakup sprzętu IT umożliwiający zdalne nauczanie potrzebującym uczniom.

 

Koszt ogółem: 4.625.759,17 zł,

w tym dofinansowanie UE: 4.066.964,17 zł