Utworzono ją uczniom uczącym się w zawodach powiązanych z budownictwem. Obecnie z tej pracowni korzystają uczniowie z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług uczący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Wyposażenie tej pracowni pozwala nauczać także inne zawody takie jak: monter konstrukcji budowlanych, murarz – tynkarz, betoniarz –zbrojarz, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Uczniowie uczący się w tych zawodach mają możliwość realizacji zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.