Wyposażone zostały w osiem obrabiarek sterowanych numerycznie. Jedna z pracowni w której umiejscowiono tokarkę i pięcioosiowe centrum obróbcze sprawuje funkcję HTEC , tzw. Centrum Edukacji Technicznej, gdzie pod patronatem jednej z warszawskich firm organizowane są warsztaty technologiczne dla kadry zarządzającej oraz operatorów z regionalnych zakładów pracy. Uczniowie uczący się w zawodzie operatora obrabiarek skrawających pod patronatem tej firmy mają szansę uzyskać certyfikat operatora obrabiarek CNC i zostać wpisanym do banku specjalistów w tych umiejętnościach. W pracowniach tych uczniowie oraz słuchacze zdobywają umiejętności operatora obrabiarek jak też programistów. Nabywają wiedzę z zakresu doboru narzędzi skrawających oraz oprzyrządowania, czytania rysunku maszynowego, opracowywania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych, korzystania z programów narzędziowych obsługiwanych przez komputer PC. W pracowniach tych kształcą się uczniowie w zawodach operatora obrabiarek skrawających, technika mechanika z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu szkół Mechanicznych oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych z ECEZ.