Pracownia elektroniczna, pracownia odnawialnych źródeł energii