Pracownia obróbki ubytkowej mechanicznej, pracownia rysunku technicznego